Noms des plantes classés par ordre alphabétique :

Noms latin :  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Noms français :  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Liste des noms latin de plantes avec l'initiale F

Falcaria vulgaris Fallopia convolvulus
Ficaria verna Ficaria verna subsp verna
Filago germanica [Filago vulgaris]
Filipendula ulmaria Fragaria vesca
Frangula alnus subsp alnus [Frangula dodonei subsp. dodonei]
Fraxinus angustifolia Fritillaria meleagris
Fumaria bastardii Fumaria muralis
Fumaria officinalis